2015-12-22

Programy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY

Głównym celem Narodowego Programu Mieszkaniowego jest kompleksowe ujęcie zagadnień składających się na politykę mieszkaniową państwa w horyzoncie średniookresowym. Polityka mieszkaniowa jest rozumiana jako wprowadzanie rozwiązań zwiększających dostępność mieszkań, zwłaszcza dla rodzin o przeciętnych i niskich dochodach. Problem dostępności mieszkań, definiowany jako brak możliwości nabycia lub wynajęcia mieszkania na zasadach rynkowych, wiąże się przy tym ściśle z problemem demograficznym. Dlatego Narodowy Program Mieszkaniowy jest bezpośrednio powiązany z innymi działaniami rządu mającymi na celu przełamanie negatywnych tendencji demograficznych, w tym z programem „Rodzina 500+”.

Narodowy Program Mieszkaniowy jest również jednym z narzędzi służących realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, jako jeden z projektów strategicznych przyczyniających się do spójności społecznej w ramach filaru II. Rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony.

 

Narodowy Program Mieszkaniowy 1,68 MB (PDF) (scan)

Narodowy Program Mieszkaniowy 1,64 MB (PDF) (scan)


GŁÓWNE PROBLEMY, CELE I KIERUNKI PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DO 2020 ROKU

Dokument Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku został opracowany w wyniku rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020. Wskazano w niej potrzebę opracowania programu, określającego zasady wspierania budownictwa mieszkaniowego i jego rozwoju w najbliższych latach.

Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku 364,12 KB (PDF)

 

PROGRAM MIESZKANIE DLA MŁODYCH

"Mieszkanie dla młodych" to program rządowy, który wspiera osoby młode w zakupie pierwszego mieszkania. Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, mogą dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Wiecej informacji na stronie internetowej