2015-12-21

Gabinet polityczny

Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)

 

Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

1. Data urodzenia: 1 kwietnia 1982 r.

 

2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie,
 • Sejmik Województwa Małopolskiego.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie,
 • Sejmik Województwa Małopolskiego.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym: Nie dotyczy.

 


Milena Maria Nowek - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

1. Data urodzenia: 7 października 1988 r.

 

2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - asystent,
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach - inspektor.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - asystent,
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach - inspektor,
 • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kielcach,
 • stypendium doktoranckie.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym: Nie dotyczy.

 


Jakub Rumian - asystent w Gabinecie Politycznym Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

1. Data urodzenia: 27 czerwca 1993 r.


2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Bank Handlowy w Warszawie S. A. - uczestnik programu praktyk letnich,
 • CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki Spółka Komandytowa – umowa zlecenie,
 • Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa – umowa zlecenie,
 • NKTOS jednoosobowa działalność gospodarcza Marta Sułkiewicz – umowa zlecenie.


3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

 • Bank Handlowy w Warszawie S. A. - uczestnik programu praktyk letnich,
 • CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki Spółka Komandytowa – umowa zlecenie,
 • Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa – umowa zlecenie,
 • NKTOS jednoosobowa działalność gospodarcza Marta Sułkiewicz – umowa zlecenie.


4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym: Nie dotyczy.