2015-12-21

Gabinet polityczny

Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)

 

Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury

 

1. Data urodzenia: 1 kwietnia 1982 r.

 

2. Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie,
  • Sejmik Województwa Małopolskiego.

3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym:

  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie,
  • Sejmik Województwa Małopolskiego.

4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym: Nie dotyczy.