2018-04-05

Kontrole przeprowadzane przez Ministerstwo

Informacja z realizacji zadań kontrolnych realizowanych przez Departament Kontroli w 2017 roku.

 

Sprawozdanie 2017 8,87 MB (PDF)

 

Dokument stanowi syntetyczne przedstawienie wyników przeprowadzonych kontroli wraz z ich podsumowaniem.