2016-06-30

Projekty założeń projektów ustaw oraz projekty ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

nr UD307 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz niektórych innych ustaw

nr UC84 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji