2015-12-21

O ministerstwie

Utworzenie ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015  poz. 2080).

Zakres działania

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej:

  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • łączność,
  • transport.

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa:

Statut

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 57 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dziennik Urzędowy MIB poz. 91)

Kontakt do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

Centrala tel.: 22 630 10 00

Kancelaria Główna tel.: 22 630 16 06, 22 630 16 65, e-mail: kancelaria@mib.gov.pl

 

REGON 363190367

NIP 701 052 77 64