2015-12-21

O ministerstwie

Utworzenie ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. 2018  poz. 192).

Zakres działania

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

  • łączność,
  • transport.

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji Ministra Infrastruktury określa:

Statut

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 57 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dziennik Urzędowy MIB poz. 91)

Kontakt do Ministerstwa Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

Centrala tel.: 22 630 10 00

Kancelaria Główna tel.: 22 630 16 06, 22 630 16 65, e-mail: kancelaria@mi.gov.pl

 

REGON 363190367

NIP 701 052 77 64