2016-02-09

Nabory w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury

 

 

WYNIK NABORU NA STANOWISKO PREZESA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „PORTY LOTNICZE

 

 

 

1)   nazwa i adres jednostki organizacyjnej:

 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

00-906 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 1

 

2)   stanowisko, na które był prowadzony nabór:

 

Prezes przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”

 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:

 

Pan Mariusz Szpikowski, Łomianki.