Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego przeznaczonych przez jednostkę do likwidacji
27.12.2017 więcej
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
o świadczenie usług publicznych w zakresie międzynarodowych
kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
13.12.2017 więcej
Ogłoszenie
o odpłatnym przekazaniu zlikwidowanych składników majątku
ruchomego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
11.12.2017 więcej
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego przeznaczonych przez jednostkę do likwidacji
04.12.2017 więcej
Ogłoszenie
o sprzedaży na surowce wtórne zużytych składników majątku
ruchomego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
24.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 653
24.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 648
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie
dot. nieodpłatnego przekazania składników rzeczowego
majątku ruchomego przeznaczonych do likwidacji oraz
zakwalifikowanych jako zbędne
16.11.2017 więcej
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego - samochód Volkswagen Passat 2.0 TDI
14.11.2017 więcej
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego - samochód Skoda Superb 2.0 TDI
14.11.2017 więcej