2017-08-24

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje o podjęciu 27 lipca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uchwały Nr 39 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stosownie do art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 oraz 2260).

 

Uchwała Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 123,8 KB (PDF)