2017-11-14

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z  4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, lub dokonania darowizny, następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.
 

L.p.

nazwa sprzętu

rok produkcji

 

opis

1

Volkswagen Passat 2.0 TDI, WI 4515K

2007

uszkodzony, zużyty

 

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego spełniające wymogi określone w § 38 ust. 4  rozporządzenia Rady Ministrów z  4 kwietnia 2017roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe lub wnioski o dokonanie darowizny spełniające wymogi określone w § 39 ust. 4  ww. rozporządzenia należy kierować na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa


 
w terminie do 21 listopada 2017 r.

Osoby do kontaktu: Andrzej Wiśniewski, Tel: 22 630 16 51, adres email:  a.wisniewski@mib.gov.pl.

Przekazanie składników majątku ruchomego MIB nastąpi w terminie 7 dni od złożenia wniosku, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez obie strony.

O pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność wpływu wniosków.