2017-11-16

Ogłoszenie

Biuro Administracyjno-Finansowe Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z  4 kwietnia 2017 roku par. 8 pkt.4, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania składniki rzeczowego majątku ruchomego przeznaczone przez jednostkę do likwidacji. 

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierować na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa


Osoba do kontaktu: Małgorzata Demczuk, Tel: 22 630 16 89, adres email:  malgorzata.demczuk@mib.gov.pl.
 
Przekazanie składników majątku ruchomego MIB nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez obie strony.


O pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność wpływu wniosków.
 
Załączniki: