2017-11-24

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu UE - Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi COM(2017) 648.


Opinie i sugestie proszę przesyłać na adres: Radoslaw.Poczynek@mib.gov.pl  w terminie
do 1 grudnia 2017 roku.

 

treść dokumentu 526,29 KB (PDF)