2017-11-24

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu UE - Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego COM(2017) 653.


Opinie i sugestie proszę przesyłać na adres: Andrzej.Sieminski@mib.gov.pl w terminie
do 30 listopada 2017 roku.