2017-12-04

Ogłoszenie

Biuro Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 roku par. 8 pkt.4, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania składniki rzeczowego majątku ruchomego przeznaczone przez jednostkę do likwidacji. 

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierować na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Zarządzania Kryzysowego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa.


Kontakt: Sekretariat Biura Zarządzania Kryzysowego MIB, tel.: 22 630 14 70, sekretariatBZK@mib.gov.pl.

 

Przekazanie składników majątku ruchomego MIB nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez obie strony.


O pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność wpływu wniosków.

 

Załączniki: