2017-12-13

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), minister właściwy do spraw transportu, wykonując zadania Organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., w trybie art. 22 ust.1 pkt 3 wyżej powołanej ustawy.

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o świadczenie usług publicznych w zakresie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. 174,94 KB (PDF)