2017-12-27

Ogłoszenie

Biuro Administracyjno-Finansowe Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 roku par. 8 pkt 4, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania składniki rzeczowego majątku ruchomego przeznaczone przez jednostkę do likwidacji.

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie  składnika majątku ruchomego należy kierować na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa.

 

Osoba do kontaktu: Cyprian Stefaniak, tel.: 22 630 15 29, adres email: Cyprian.stefaniak@mib.gov.pl.
 
Przekazanie składników majątku ruchomego MIB nastąpi w terminie 7 dni od złożenia wniosku, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez obie strony.


O pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność wpływu wniosków.
 

Załączniki: