2017-06-29

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach opracowywania polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa rozpoczęło proces pozyskiwania informacji niezbędnych dla realizacji tego celu.


W związku z wykonaniem tego zadania MIB zwraca się z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących kosztów, jakie ponoszą starostowie gospodarujący zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności na realizację zadań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przedstawienie zgłaszanych przez starostów problemów faktycznych związanych z utrzymywaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. W szczególności proszę o zebranie danych i przedstawienie informacji na temat stanu zabezpieczenia finansowego na bieżącą ochronę nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w stosunku do faktycznych potrzeb oraz informacji o zniszczeniach lub uszkodzeniach nieruchomości powstałych na skutek złego zabezpieczenia.

 

Informacje o kosztach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa należy przesłać w załączonej poniżej karcie informacyjnej do 31 sierpnia 2017 r., w tym również w formie elektronicznej, na adres e-mail: Magdalena.Dawid@mib.gov.pl.

 

Załącznik:


Karta informacyjna dot. kosztów gospodarowania przez starostów nieruchomościami  Skarbu Państwa 32,5 KB (XLS)


Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Magdalena Dawid - tel. 22 522 51 60, e-mail: Magdalena.Dawid@mib.gov.pl.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260),
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).