2017-07-07

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji społecznych  dokumentu UE „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie z postępu prac we wdrażaniu sieci TEN-T w latach 2014–2015” COM(2017) 327.

Opinie i sugestie proszę przesyłać na adres: katarzyna.dargiel@mib.gov.pl oraz michal.strzelichowski@mib.gov.pl w terminie do 21 lipca 2017 r.

 

treść dokumentu 855,44 KB (PDF)