2017-07-13

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje o podjęciu:

  • 28 sierpnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Poczta Polska Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.,
  • 30 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Poczta Polska Spółka Akcyjna” uchwały Nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.,

stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).