2017-07-13

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje o podjęciu 30 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Poczta Polska Spółka Akcyjna” uchwały Nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

 

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. 121,38 KB (PDF)