2017-07-14

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje o podjęciu 7 lipca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  PKP SA uchwały Nr 19 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PKP S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

 

 

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Koleje Państwowe S. A. z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP S.A. 123,59 KB (PDF)