2017-08-09

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) w ramach opracowywania polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kontynuuje proces pozyskiwania informacji niezbędnych dla realizacji tego celu.


MIB zwraca się z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących dysponowania i rozporządzania przez starostów nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz wpływów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami.


Informacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa należy przesłać w załączonej poniżej karcie informacyjnej do 25 września 2017 r., w tym również w formie elektronicznej, na adres e-mail: Jacek.Laskowski@mib.gov.pl lub Magdalena.Dawid@mib.gov.pl.


Załączniki:


Karta informacyjna dot. sposobu dysponowania i rozporządzania przez starostów nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wpływów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów w przedmiotowej sprawie są:Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260),
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).