2017-10-11

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 10–940 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19, pokój nr 305.
  3. Przedmiot sprzedaży: Sątoczno nr 4.

Lokal  użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 45,77 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, posadowiony na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 10/15 obszaru 0,1626 ha położonej w miejscowości Sątoczno 4, gminie Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, do którego przynależy znajdujące się na strychu w tymże budynku pomieszczenie Nr 0.4 o powierzchni użytkowej 16,96 m2 oraz usytuowane w budynku gospodarczym pomieszczenie Nr G.4 o powierzchni użytkowej 26,85 m2 wraz, ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym  8958/25985 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr OL1K/00005477/8. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.


Treść ogłoszenia 228,59 KB (PDF)