2017-10-11

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, 90–940 Łódź, ul. Aleja Kościuszki 5/7, sala nr 306 (III piętro).
  3. Przedmiot sprzedaży: Grabica Nr 70.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 157 o powierzchni 0,0993 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość, budynkami: innym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 119,60 m² oraz gospodarczym o powierzchni użytkowej 39,20 m²  i budowlami,  położonej w miejscowości Grabica Nr 70 , gminie  Grabica, powiecie piotrkowskim,  województwie łódzkim, objętej księgą wieczystą Nr PT1P/00006615/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki  energetycznej.


Treść ogłoszenia 228,09 KB (PDF)