2017-10-12

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 212.
  3. Przedmiot sprzedaży: Wiślinka ul. Łąkowa 1 .

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 61,70 m2, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/2 obszaru 0,0682 ha, położonej w miejscowości Wiślinka, ulica Łąkowa 1,  gminie Pruszcz Gdański, powiecie gdańskim, województwie pomorskim, do którego przynależy usytuowane  w tym budynku w piwnicy pomieszczenie nr 0.4  o powierzchni użytkowej 11,75 m2  oraz usytuowane w pozostałym budynku niemieszkalnym pomieszczenia gospodarcze: nr G 1 o powierzchni użytkowej 10,05 m2, nr G2 o powierzchni użytkowej 6,39 m2, nr G3 o powierzchni użytkowej 6,39 m2 oraz G4 o powierzchni użytkowej 11,73 m2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,4732 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00038568/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ III  Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Prowadzący przetarg informuje, że:

  1. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą NR XXXIV/67/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 sierpnia 2013 r.,  znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U1- tereny zabudowy usługowej. Działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
  2. Budynek mieszkalny posadowiony na działce 12/2, jest funkcjonalnie połączony z działką nr 12/1, na której znajduje się kanalizacja sanitarna lokalna w postaci bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szambo),
  3. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, istnieje konieczność podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej gminnej.
  4. Pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 16,3 m2, najmowane są na podstawie umowy najmu.
  5. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.Treść ogłoszenia 204,11 KB (PDF)