2017-10-12

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 10–940 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19, pokój nr 305.
  3. Przedmiot sprzedaży: Małdyty ul. Dworcowa 5.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 5/1 o powierzchni 0,0930 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem: innym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 311,30 m2 oraz innym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,93 m2 wraz z urządzeniami, położonej w miejscowości Małdyty przy ul. Dworcowej 5, gminie Małdyty, powiecie ostródzkim, województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr EL2O/00006625/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.


Treść ogłoszenia 228,17 KB (PDF)