2017-10-13

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul.Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 00-941 Warszawa ul. Świętokrzyska 31/33 pok. 615.
  3. Przedmiot sprzedaży: Szreńsk, ul. Szreńskiego 2.


Sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 72,00 m², usytuowanego na parterze w pozostałym budynku niemieszkalnym położonym w miejscowości Szreńsk, przy ulicy Szreńskiego 2, gminie Szreńsk, powiecie mławskim, województwie mazowieckim, objętego księga wieczystą Nr PL1M/00042035/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z własnością którego związany jest udział wynoszący 72/523 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 875 o powierzchni 0,1300 ha oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokali, objętej księgą wieczystą Nr PL1M/00041798/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Według  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze o symbolu 1UŁ/OSP- usługi łączności i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz obszarze Natura 2000- Dyrektywa Ptasia.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.


Treść ogłoszenia 190,32 KB (PDF)