2017-12-18

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-336 Warszawa
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 70 - 940 Szczecin, Al. Niepodległości 41 / 42
  3. Przedmiot sprzedaży: Ińsko, ul. Orzechowa 1


Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 481 o powierzchni 1,4621 ha, położonej w miejscowości Ińsko przy ul. Orzechowej 1, gminie Ińsko, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość pozostałymi budynkami niemieszkalnymi: nr 1 o powierzchni zabudowy 27,00 m2, nr 2 o powierzchni zabudowy 20,00 m2, nr 4 o powierzchni użytkowej 427,20 m2, nr 5 o powierzchni użytkowej 598,21 m2, nr: 6, 7, 8, 9 - każdy o powierzchni użytkowej 102,90 m2, nr 10 o powierzchni użytkowej 896,00 m2 oraz obiektem nr 3 nietrwale związanym z gruntem o powierzchni użytkowej 54,28 m2. Trafostacja (budynek nr 1) usytuowana na przedmiotowym gruncie jest własnością przedsiębiorstwa energetycznego, co w przyszłości może powodować konieczność ustanowienia służebności. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr SZ1T/00062127/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi współwłasność Poczty Polskiej S.A. - udział 52%  i Orange Polska S.A. – udział 48%. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Treść ogłoszenia 176,13 KB (PDF)