2018-01-08

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 00-941 Warszawa ul. Świętokrzyska 31/33 pok. 615
  3. Przedmiot sprzedaży: Łomianki ul. Warszawska

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 867/2 o pow. 0,0683 ha położonej w miejscowości Łomianki przy ul. Warszawskiej (dojazd od ul. Gościńcowej), gminie Łomianki, powiecie warszawskim zachodnim, woj. mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00454304/3
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Łomianki” zbywana działka gruntu leży na terenie przeznaczonym pod śródmiejską zabudowę usługowo - mieszkaniową (UM6).

Treść ogłoszenia 203,86 KB (PDF)