2017-08-04

Opracowania rekomendowane przez ministra

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg,. Wzorce i standardy przeznaczone są do dobrowolnego stosowania i stanowią uzupełnienie obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych. Zanim zostanie podjęta decyzja o rekomendacji danego opracowania, przeprowadzane są konsultacje publiczne. Dotychczas minister właściwy ds. transportu rekomendował:

 

Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zalezności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego 2,27 MB (PDF) – rekomendowano 31 lipca 2017 r.

 

Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego - raport z analiz 8,7 MB (PDF)