2015-12-21

Petycja

Petycja dotyczy uregulowania nadzoru nad projektowaniem instalacji w prawie budowlanym oraz zgłoszenia w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji 130,59 KB (PDF)

 

Data złożenia: 11 września 2015 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: