2015-12-21

Petycja

Petycja dotyczy podjęcie działań w celu zlikwidowania opłaty adiacenckiej.

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,92 MB (PDF)

 

Data złożenia: 26 października 2015 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

 

29 stycznia 2016 r. udzielno odpowiedzi na petycję.