2015-12-21

Petycja

Petycja dotyczy podjęcia postępowania mającego na celu wdrożenie działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z wprowadzeniem do ruchu na polskich drogach pojazdów samochodowych sprzedanych pod markami Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2008-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity.
 
Odwzorowanie cyfrowe petycji 6,67 MB (PDF)

Data złożenia: 12 listopada 2015 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 27 stycznia 2016 r. zawiadomieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem 896,97 KB (PDF).