2016-02-08

Petycja - wielokrotna

Petycja dotyczy wstrzymania budowy farm wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem określenia odległości od siedlisk i zabudowań ludzkich, w jakich mogą być one budowane.
 
Data złożenia pierwszej petycji: 30 grudnia 2015 r.


Dane dotyczące przebiegu postępowania:

  • Postanowienie o zarządzeniu łącznego rozpatrywania petycji

Odwzorowanie cyfrowe postanowienia 59,18 KB (PDF)

  • Okres oczekiwania na dalsze petycje: do dnia 8 kwietnia 2016 r.

 

Złożone petycje:

 

a) wstrzymanie budowy i określenie odległości

 

b) utrzymanie stanu dotychczasowego (w tym odniesienie do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – druk 315)