Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz
produktów
17.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy ulg dla studentów w publicznym transporcie zbiorowym
09.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy umorzenia części rat kredytowych i odsetek w przypadku
wyodrębnienia na własność mieszkań wybudowanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe i TBS ze środków BGK do dnia 30
września 2009 r.
30.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy połączenia drogi serwisowej DS. 10 z DS. 13.1 w ramach
budowy A1 (gm. Kruszyna)
30.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności
29.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy publikacji na stronie DanePubliczne.gov.pl
28.12.2016 więcej
Petycja
W sprawie zasad dotyczących lokalizacji obiektów, w
szczególności spopielarni zwłok
21.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy kolei miejskiej w Zielonej Górze
16.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy pilnego rozpoczęcia budowy S1/S69 tzw. Obejścia
Węgierskiej Górki
06.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy usprawnienia wykonywania ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
01.12.2016 więcej