2016-12-06

Petycja

Petycja dotyczy pilnego rozpoczęcia budowy S1/S69 tzw. Obejścia Węgierskiej Górki.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,25 MB (PDF)

Data złożenia: 25 listopada 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Urząd Gminy Węgierska Górka

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - petycja została załatwiona 15 grudnia 2016 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 57,11 KB (PDF)