2016-12-16

Petycja

Petycja dotyczy kolei miejskiej w Zielonej Górze.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 293,19 KB (PDF)

Data złożenia: 14 listopada 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - petycja została załatwiona 28 lutego 2017 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 293,19 KB (PDF)