2016-12-21

Petycja

Petycja dotyczy apelu o podjęcie działań mających na celu uregulowanie zasad dotyczących lokalizacji obiektów, w szczególności spopielarni zwłok, w sposób zapewniający udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 631,82 KB (PDF)

Data złożenia: 6 maja 2016 r.

 

Odwzorowanie cyfrowe pisma Kancelarii Prezydenta RP przekazującego petycję 918,91 KB (PDF)

 

Data przekazania petycji do MIB: 14 listopada 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 20 grudnia 2016 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,75 MB (PDF)