2016-12-28

Petycja

Petycja dotyczy udostępnienia na stronie DanePubliczne.gov.pl interfejsu programistycznego (API) dla rozkładów jazdy pociągów osobowych dofinansowanych ze środków publicznych, baz danych zaplanowanych przejazdów pociągów oraz map infrastruktury kolejowej.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 297,42 KB (PDF)

Data złożenia: 21 listopada 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Karol Breguła

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - petycja została załatwiona 27 grudnia 2016 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 128,08 KB (PDF)