2016-12-30

Petycja

Petycja dotyczy połączenia drogi serwisowej DS. 10 z DS. 13.1 w ramach budowy A1 (gm. Kruszyna).

Odwzorowanie cyfrowe petycji 74,81 KB (PDF)

Data złożenia: 27 grudnia 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Wójt Gminy Kruszyna.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 27 marca 2017 r.
 

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 505,35 KB (PDF)