2016-12-30

Petycja

Petycja dotycząca petycji z 16 stycznia 2016 r. i odpowiedzi na petycję z 16 marca 2016 r. (DM.I.053.2.2016.KS.2) w przedmiocie umorzenia części rat kredytowych i odsetek w przypadku wyodrębnienia na własność mieszkań wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i TBS ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji 540,61 KB (PDF)

 

Data złożenia: 19 grudnia 2016 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 13 marca 2017 r.

 

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 312,32 KB (PDF)