2017-01-09

Petycja

Petycja dotyczy dotyczy ulg dla studentów w publicznym transporcie zbiorowym.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 812,39 KB (PDF)

Data złożenia: 29 grudnia 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 6 marca 2017 r.

 

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 766,71 KB (PDF)