2017-01-17

Petycja

Petycja dotyczy oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz produktów.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 84,25 KB (PDF)

Data złożenia: 15 listopada 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 14 lutego 2017 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 153,85 KB (PDF)