2018-01-09

Petycje rok 2018

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Departament Kontroli
  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa;
 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIB przy ul. Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mib.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Rok 2018 - zestawienie petycji według daty wpływu do MIB.

Styczeń

 • 17 stycznia

Petycja dotyczy modernizacji dworca kolejowego w Grudziądzu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 55,62 KB (PDF)

 • 10 stycznia

Petycja dotyczy ujednolicenia oznakowania miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 4,22 MB (PDF)


 • 8 stycznia

Petycja dotyczy działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Odwzorowanie cyfrowe petycji 87,01 KB (PDF)

Załączniki

  20180108_petycja_DTK.pdf 87,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180110_petycja_DTD.pdf 4,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DTK.pdf 55,62 KB (pdf) szczegóły pobierz