2018-01-09

Petycje rok 2018

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

  Ministerstwo Infrastruktury
  Departament Kontroli
  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa;
 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MI przy ul. Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Rok 2018 - zestawienie petycji według daty wpływu do MI.

 

Kwiecień

 

 • 17 kwietnia

Petycja dotyczy prośby o remont nawierzchni drogi powiatowej 1175 N oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 184,18 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 20 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 111,11 KB (PDF)


 • 4 kwietnia

Petycja dotyczy złego stanu technicznego dróg gruntowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w tym w Gminie Sorkwity z prośbą o uruchomienie środków z budżetu państwa na poprawę dróg.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,69 MB (PDF)


 • 3 kwietnia

Petycja dotyczy budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK 65 z nowo projektowaną linią kolejową Rail Baltica w mieście Mońki.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 569,64 KB (PDF)

 

Marzec

 

 • 28 marca

Petycja wielokrotna dotycząca przebiegu drogi ekspresowej S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 408,44 KB (PDF)

Ogłoszenie 178,91 KB (PDF)


 • 25 marca

Petycja dotyczy przebiegu drogi ekspresowej S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 543,71 KB (PDF)


 • 20 marca

Petycja dotyczy porozumień jednostek samorządu terytorialnego zawieranych w celu wykonywania przez gminę zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,02 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 18 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 777,13 KB (PDF)


 • 15 marca

Petycja dotyczy umożliwienia stosowania znaków drogowych średnich w strefie ruchu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 334,69 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 17 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 688,47 KB (PDF)


 • 2 marca

Petycja dotyczy wynagrodzenia kierowców.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,09 MB (PDF)


 • 1 marca

Petycja dotyczy remontu starego mostu na Wisle oraz dokończenia inwestycji tzw. Lwowskiej bis.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 853,17 KB (PDF)

 

Luty

 

 • 27 lutego

Petycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 59,64 KB (PDF)

 


 • 22 lutego

Petycja dotyczy odbudowy dworca kolejowego w Strzemieszycach.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 177,03 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 28 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 31,02 KB (PDF)

 


 • 19 lutego

Petycja dotyczy warunków pracy, wynagrodzenia oraz spraw emerytalnych kierowców zawodowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,09 MB (PDF)


 • 16 lutego

Petycja dotyczy bezpieczeństwa w rejonie budowy drogi S3.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 2,2 MB (PDF)


 • 16 lutego

Petycja dotyczy przesunięcia stacji PKP "Szczepanowice".

Odwzorowanie cyfrowe petycji 3,16 MB (PDF)


 • 14 lutego

Petycja dotyczy przyspieszenia terminu przebudowy DW254 oraz S10 z S25 na odcinku od węzła Bydgoszcz Południe w kierunku m. Brzoza.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,64 MB (PDF)


 • 12 lutego

Petycja dotyczy technologii stosowanej przy oznakowaniu dróg klasy A i S.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,22 MB (PDF)


 • 12 lutego

Petycja dotyczy podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie nakładaniu kar w transporcie towarów niebezpiecznych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 435,77 KB (PDF)


 • 12 lutego

Petycja dotyczy zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  ……………………… 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 4,78 MB (PDF)

 


 • 12 lutego

Petycja dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 1 w miejscowości Siewierz.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 867,22 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 16 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 111,4 KB (PDF)


 • 2 lutego

Petycja dotyczy uwzględnienia  w nowym rozkładzie jazdy 2018/2019 pary pociągów z Białegostoku do Gdańska przez Warszawę.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 316,77 KB (PDF)
Odwzorowanie cyfrowe petycji złożonej za pośrednictwem UMWP 362,93 KB (PDF)

 

Odpowiedzi udzielono 5 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 324,79 KB (PDF)

Styczeń

 • 26 stycznia

Petycja dotyczy prośby o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na realizację kolejnych etapów budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Prusiek w gminie Sanok.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 92,1 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 27 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 105,01 KB (PDF)


 • 22 stycznia

Petycja dotyczy dostępu osób niepełnosprawnych do publicznych programów mieszkaniowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 298,34 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 9 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 94,86 KB (PDF)


 • 17 stycznia

Petycja wielokrotna dotyczy wprowadzenia zmiany w art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Termin oczekiwania na dalsze petycje w tej sprawie upływa 31 marca 2018 r. Termin załatwienia petycji to 29 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe petycji wielokrotnej 333,98 KB (PDF)

Postanowienie o łącznym rozpatrywaniu petycji 47,33 KB (PDF)


 • 17 stycznia

Petycja dotyczy przebudowy dk91 przed budową A1 od Tuszyna do Częstochowy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 767,93 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 766,19 KB (PDF)


 • 17 stycznia

Petycja dotyczy dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Lwowskiej-bis w Sandomierzu w ciągu DK77.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,12 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 16 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 93,26 KB (PDF)


 • 17 stycznia

Petycja dotyczy modernizacji dworca kolejowego w Grudziądzu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 55,62 KB (PDF)

 

Odpowiedzi udzielono 14 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 35,57 KB (PDF)


 • 16 stycznia

Petycja dotyczy modernizacji dworca kolejowego w Grudziądzu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 48,66 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 35,57 KB (PDF)


 • 15 stycznia

Petycja dotyczy naprawy nawierzchni dróg powiatowych z miejscowości Bobrowniki do miejscowości Włocławek, Radomice oraz Czernikowo w powiecie lipnowskim, województwo kujawsko-pomorskie.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 96 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 7 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 96,89 KB (PDF)


 • 10 stycznia

Petycja dotyczy ujednolicenia oznakowania miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 4,22 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 23 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 6,02 MB (PDF)


 • 8 stycznia

Petycja dotyczy działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Odwzorowanie cyfrowe petycji 87,01 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 53,06 KB (PDF)

Załączniki

  20180108_petycja_DTK.pdf 87,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180110_petycja_DTD.pdf 4,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DTK.pdf 55,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DDP.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DDP_1.pdf 767,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180202_petycja_DTK.pdf.pdf 316,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171215_petycja_DDP.pdf 96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171215_petycja_DDP_odp.pdf 96,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180202_petycja_DTK_1.pdf 362,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DTK_odp.pdf 35,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DP...anowienie.pdf 47,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DPPiGN.pdf 333,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP.pdf 867,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180216_petycja_DTK.pdf 3,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180216_petycja_DDP.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180214_petycja_DDP.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180116_petycja_DTK.pdf 48,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180116_petycja_DTK_odp.pdf 35,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DTD.pdf 4,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180222_petycja_DTK.pdf 177,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180227_petycja_BDG.pdf 59,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180202_petycja_DTK_odp.pdf 324,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180301_petycja_DDP.pdf 853,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20170117_petycja_DDP_odp.pdf 766,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180108_petycja_DTK_odp.pdf 53,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DTD.pdf 435,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP.pdf 112,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180122_petycja_DM.pdf 298,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180122_petycja_DM_odp.pdf 94,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180320_petycja_DDP.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180110_petycja_DTD_odp.pdf 6,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180222_petycja_DTK_odp.pdf 31,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180219_petycja_DDP.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180302_petycja_DTD.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180126_petycja_DDP.pdf 92,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180126_petycja_DDP_odp.pdf 105,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180404_petycja_DDP.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180325_petycja_DDP.pdf 543,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180328_petycja_DDP.pdf 408,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie dotyczac... Warszawy.pdf 178,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180403_petycja_DTK.pdf 569,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180320_petycja_DDP_odp.pdf 777,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180315_petycja_DTD.pdf 334,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180315_petycja_DTD_odp.pdf 688,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180320_petycja_DDP_odp.pdf 777,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP_odp.pdf 111,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180417_petycja_DDP.pdf 184,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DDP_odp.pdf 93,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180417_petycja_DDP_odp.pdf 111,11 KB (pdf) szczegóły pobierz