2017-08-09

Wyjaśnienie w sprawie petycji

dotyczącej instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu pod Ursynowem w ramach budowy  Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2

 

Do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od 18 lipca 2017 r. wpływają za pośrednictwem poczty elektronicznej petycje od osób fizycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123), zawierające postulat instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu pod Ursynowem w ramach budowy  Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna oraz zdecydowano o łącznym ich rozpoznaniu (art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach).

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej (3 miesiące) będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.