2017-06-21

Pozostałe opracowania

Opracowania, które nie zostały rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, lecz mogą być wykorzystywane przy projektowaniu, budowie, przebudowie, utrzymaniu i eksploatacji dróg publicznych jako zasoby wiedzy technicznej.

 

Wytyczne projektowania obciążeń drogowych obiektów mostowych wg Eurokodów w celu zastąpienia wymagań opartych na normie PN-85/S-10030 1,42 MB (PDF)

 

Aneks do opracowania 297,22 KB (PDF)

 

Analiza efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych 5,38 MB (PDF)