2015-12-23

Projekty aktów prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, publikujemy informacje o projektach aktów prawnych, których wnioskodawcą jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.

 

Obraz prac rządu w zakresie tworzenia prawa przedstawia system elektroniczny Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). System ten obejmuje projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, projekty rozporządzeń właściwych ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac na tymi projektami.

 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Projekt 2,25 MB (PDF) projekt 76,45 KB (DOC)

Pismo 426,73 KB (pdf) pismo 37,5 KB (doc)

 

W zakładce tej publikujemy:

  • Wykaz projektów w podziale na działy: