2015-12-21

Wykaz prac legislacyjnych

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa obejmujący projekty rozporządzeń, prowadzony jest na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)

 

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa 706,2 KB (PDF) - zaktualizowny 19 stycznia 2018 r.

 

Zobacz również:

 

Wykaz prac legislacyjnych byłego Ministra Infrastrukury i Rozwoju  2,73 MB (PDF) - według stanu na 7 grudnia 2015 r.