Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
realizuje projekt Opracowanie praktycznego informatora dla
inwestorów w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem
możliwości zastosowania środków poprawy efektywności
energetycznej w budynkach, w tym wprowadzenie innowacyjnych
technologii).
22.12.2017 więcej
Uruchomienie systemu rejestrów w obszarze charakterystyki energetycznej budynków
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
realizuje projekt Uruchomienie systemu rejestrów w obszarze
charakterystyki energetycznej budynków
22.12.2017 więcej
Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego - etap II
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
realizuje projekt Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w
obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego - etap II
22.12.2017 więcej
Wspólna przestrzeń – wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
realizuje projekt Wspólna przestrzeń – wspólne dobro –
system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym –
etap I
12.07.2017 więcej
Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
realizuje projekt Zainspiruj naszą przestrzeń – programy
szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I
12.07.2017 więcej
Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2019
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w latach
2017-2019
25.05.2017 więcej
Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt „Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr
POPT.01.01.00-00-0142/17
25.05.2017 więcej
Wsparcie w 2017 r. stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie w 2017 stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we
wdrażanie polityki spójności nr POPT.01.02.00-00-0138/17
28.04.2017 więcej
Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.
nr POPT.02.01.00-00-0115/16
03.11.2016 więcej
Finansowanie w 2016 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt „Finansowanie w 2016r. zatrudnienia pracowników MIiB
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr
POPT.01.01.00-00-0097/16
09.08.2016 więcej