2017-12-22

Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego

Logotyp Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje projekt Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach, w tym wprowadzenie innowacyjnych technologii).

 

Cel i opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, co do ich praw i obowiązków w tym procesie. Planuje się to osiągnąć m.in. poprzez opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego (w wersji dedykowanej strony internetowej oraz w wersji papierowej).

Efektem projektu będzie przede wszystkim zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy zarówno w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, jak i w zakresie samych procedur. Spodziewanym efektem będzie również ujednolicanie interpretacji przepisów w zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego (równolegle prowadzone będzie ogólnopolskie szkolenia dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, co może spotęgować pozytywny efekt projektu).

 

Beneficjent: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Wartość całkowita projektu: 824 890,50 PLN

 

Wartość doinansowania UE (EFS): 824 890,50 PLN