2017-04-28

Wsparcie w 2017 r. stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności

ikona FE Pomoc Techniczna                                 ikona UE Fundusz Spójności   

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt Wsparcie w 2017 stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności nr POPT.01.02.00-00-0138/17 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.02.00-00-0138/17-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 25 kwietnia 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom MIB, zaangażowanym w realizację polityki spójności, odpowiednich warunków do realizacji ich zadań, w związku z funkcją MIB jako instytucji kluczowej w obszarze transportu.


Opis projektu:

W ramach projektu przewiduje się podnoszenie kwalifikacji pracowników kwalifikowanych oraz wsparcie funkcjonowania kwalifikowanych stanowisk pracy, w tym zapewnienie odpowiedniego wyposażenia tych stanowisk.


Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.


Wartość całkowita projektu: 595 500,00 PLN


Wartość dofinansowania UE (FS): 506 175,00  PLN (tj. 85% wydatków kwalifikowanych)

 

Data przyznania dofinansowania: 25 kwietnia 2017 r.